egoza logo
בביצוע R | I | S
אודות הפרוייקט

בביצוע R | I | S

מגרש : 400 מ"ר 


 


גודל מבנה : 300 מ"ר 


 


התחלנו בבניה עם פרוץ הקורונה


 


המון התלבטויות אם להתחיל בבניה או לחכות


 


לאחר מספר ימים החלטנו שיוצאים לדרך למרות הגשמים של תחילת החורף והקורונה שהתלוותה אליהם


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


תכנון  של למעלה משנה שכלל בתוכו גם שינוי תב"ע הוביל בסופו של דבר לבית הזה