egoza logo
הכנת תכנית בנין עיר בנוהל מבאת

הכנת תכנית בנין עיר בנוהל מבאת

הוספת זכויות בניה, חלוקה או איחוד של מגרשים, השבחה, שינוי ייעוד הקרקע או שינוי בקווי הבנין של הבית – כל אלו מחייבים הכנת תב"ע ( תוכנית בניין עיר).

משרד האדריכלות שאני עומדת בראשו מתמחה בהכנת תב"ע לבתים פרטיים ועובד בשיתוף פעולה מלא עם משרדי אדריכלות ולקוחות פרטיים.

תהליך הכנה לתב"ע מתחיל באיסוף מידע אודות התוכניות החלות על המגרש, תיעוד וכן סקירה מעמיקה של המצב בשטח. לאחר מכן, אני מנתחת באופן יסודי את הנתונים ומזהה את הצרכים, השינויים הדרושים וגם את האתגרים והבעיות.

בהמשך אני מבצעת את השינויים ומכינה את תוכניות הבינוי. את התוכניות האלו אני שולחת דרך מערכת מבא"ת המקוונת (בהתאם לנוהל מבא"ת להגשת תב"ע) עד לקבלת האישור הסופי והמיוחל מהוועדה.
במהלך ההכנה לתב"ע אני מתייעצת עם מומחים, נמצאת בקשר עם חברי הוועדה האחראית כמו גם עם גורמים מקצועיים נוספים. התב"ע המוגשת למבא"ת כוללת תשריט תב"ע ערוך ומתוכנן היטב, מפת מדידה מדויקת ותקפה, נספחי בינוי וחתכים, תקנון, תכנית מצב מאושר, תכנית מצב מבוקש ואת כל מסמכי העמידה בתנאי הסף, כגון: מסמכי הוכחת בעלות, מסמכים טכניים ומסמכי תכנון נוספים.
כאדריכלית, אני יודעת עד כמה תהליך תכנון ובניית הבית הוא מורכב, וכי שלב אישור התוכניות הוא חלק מרכזי לקידום והחשת התהליך כולו. ובדיוק בשביל זה אני כאן עבורכם. מאחורי ניסיון של למעלה מ-14 שנים בהכנה לתב"ע, במהלכן ליוויתי עשרות לקוחות בדרכם אל הבית הנכסף. את הניסיון הרב שצברתי אני מעמידה לרשותכם ואת הידע המקצועי שלי אני ממנפת לטובתכם.
עמידה בלוחות זמנים, הגשת המסמכים הנכונים, הכרות מקרוב עם הגורמים וההליכים הבירוקרטיים והעובדה שמשרדי היה מהראשונים לעבוד על פי נוהל מבא"ת (נוהל מבנה אחיד לתוכניות משנת 2006) מאפשרים לי להאיץ תהליכים ומקרבים אתכם אל הבית שתמיד חלמתם עליו.

להכנת תב"ע או לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו: 052-2977994

יצירת קשר